:: LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR ::
 
 

..:: O ŠKOLE ::

..zameranie
..história
..vedenie
..plán práce školy
..aktivity
..cvičenie s najmenšími
  kurz ľudových tancov
..info
..oz klub 3F
..talentovky
..na stiahnutie

..školné

..:: PEDAGÓGOVIA ::

..tanečný odbor
..hudobný odbor
..korepetícia
..výtvarný odbor
..literárno-dramat. odbor

..:: SÚBORY ::

..:: ARCHÍV ::

..2012/2013
..2011/2012
..2010/2011

..:: Požičovňa krojov ::

..:: KONTAKT ::


:: INFO RODIČOM A ŽIAKOM ::

Polročné prázdniny
V súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2014/2015 budú dňa 2. februára 2015 (pondelok) polročné prázdniny. Posledný vyučovací deň je 31. január 2015 (piatok). Začiatok vyučovania po prázdninách je 3. február 2015 (utorok).

Polročné vysvedčenia
Na základe uznesenia zo zasadnutia rodičovského združenia konaného dňa 4. apríla 2014 žiakom Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana nebudú vydávané výpisy polročných vysvedčení, iba koncoročné vysvedčenia, ktoré budú obsahovať aj polročné hodnotenie žiaka.

8.10.2014
Anketa občianskeho združenia KLUB 3F
Začína sa prvý ucelený školský rok činnosti K3F a chceli by sme, aby sme čo najlepšie napĺňali naše a Vaše ciele a predstavy o tom ako pomôžeme folklóru, ktorý šíria svetom naše deti, ako zapojíme do folklórneho života našej školy mamy, otcov, babky a dedkov a o tom ako naše deti budú môcť ukázať svoj talent na malých i veľkých pódiách.
Veľa o Vašich predstavách sa dozvedáme v klubovni pred tréningom, pri zadnom východe z divadla, alebo ráno, keď odprevádzame deti k autobusu. Radi by sme získali čo najviac Vašich názorov a preto Vás chceme poprosiť o vyplnenie nasledovnej ankety. Nezdržíme Vás dlho, nájdite si prosím 2 minúty pre svoje deti.
viac...

5. 9. 2014, 16.00 h - 18.00 h
Výsledky DOPLNKOVÝCH TALENTOVÝCH SKÚSOK
na školský rok 2014/2015 a pokyny k zápisu
:

Zoznam prijatých uchádzačov_DTS /.doc/
 
Prihláška na štúdium /.doc/

Informovaný súhlas /.doc/

Čestné vyhlásenie /.doc/

2. 9. 2014
ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 – zahájenie
Milí žiaci, vážení rodičia!
v mene vedenia Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana si Vás dovoľujem privítať na prahu nového školského roka 2014/2015. V priebehu minulého školského roka rezonovala medzi žiakmi a  rodičmi správa o sťahovaní Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana do nových priestorov na Kukučínovej 2–KULTURPARK. Situácia sa profilovala od informácie, že sa nesťahujeme vôbec až po poslednú správu, ktorú sme obdržali počas letných prázdnin – časť školy bude využívať priestory Kulturparku na Kukučínovej 2. 
Takže sťahujeme sa, alebo nie? Niekomu by vyučovanie v nových priestoroch veľmi vyhovovalo – širšie centrum mesta, lepšia dopravná prístupnosť. Početne väčšia komunita rodičov a žiakov zo sídliska KVP by však privítala, aby škola zostala práve na sídlisku. Navyše má naša škola špecifikum úzkeho prepojenia tanca a spevu od 1. ročníka základného štúdia. Rozhodovanie bolo naozaj ťažké. Je zrejmé, že nie každému bude vyhovovať rozhodnutie, ku ktorému sme dospeli. Nuž ale nejako začať musíme.
Situácia sa vyvinula tak, že nový školský rok otvoríme v starých priestoroch na Starozagorskej 10 na sídlisku KVP a súbežne aj v nových priestoroch v Kulturparku. Vyučovanie bude teda fungovať aj na Starozagorskej 10 aj na Kukučínovej 2. Snažili sme sa v rámci našich technických a personálnych možností vytvoriť čo najoptimálnejšie podmienky pre výchovu a umelecké vzdelávanie Vašich detí – našich žiakov.
Veríme, že spoločnými silami dosiahneme výborné výsledky a budeme posúvať hranice talentov za vzdialenejšie méty. 

Mgr. Iveta Višnevská
riaditeľka

Školský rok 2014/2015 – zápis /.doc/
 
Školský rok 2014/2015 – prázdniny /.doc/

ĎALŠIE INFORMÁCIE

3. - 4. 9. 2014, 16.00 h - 18.00 h
DOPLNKOVÉ TALENTOVÉ SKÚŠKY
na školský rok 2014/2015. Viac informácií...
spot o škole /youtube/

6. 6. 2014
VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK
na školský rok 2014/2015 a pokyny k zápisu

ZOZNAM PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV NA ŠTÚDIUM DO SÚKROMNEJ ZUŠ VLADA URBANA
V ŠKOLSKOM ROKU 2014/2015 /.doc/


Viac informácií k zápisu...

 

28. 6. 2014, Štátne divadlo Košice
VANDROVALI HUDCI
40. výročie detského folklórneho súboru ŽELEZIARIK
detský folklórny súbor Železiarik uvedie na scéne Štátneho divadla v Košiciach
slávnostný program pri príležitosti 40. výročia svojho založenia, viac informácii...1. 6. 2014
ZAHRAJŽE MI, ZAHRAJ
V dňoch 31. 5. a 1. 6. 2014 sa v Buzici uskutočnil 36. ročník Čerehátského folklórneho festivalu.
Viac informácií...

28. 05. 2014
KLUB 3F

Občianske združenie KLUB 3F už ZAHÁJILO SVOJU ČINNOSŤ. Viac informácií...25. 5. 2014
20. VÝROČIE SÚKROMNEJ ZUŠ VLADA URBANA

25. 5. 2014 sa v Štátnom divadle v Košiciach uskutočnil slávnostný koncert
k 20. výročiu založenia SZUŠ Vlada Urbana.
bulletin na stiahnutie /.pdf, 6.1MB/
fotogaléria /facebook/


28.7. - 3.8. 2014
Letný tábor Zámutov 2014

Súkromná ZUŠ Vlada Urbana pripravuje pre žiakov všetkých odborov školy
LETNÝ TÁBOR v nádhernom prostredí Slanských vrchov... viac

NOVÉ KURZY
PRAVIDELNÉ CVIČENIA MATKY S DEŤMI


ĽUDOVÉ TANCE PRE DOSPELÝCH

CD NOSIČE DFS ŽELEZIARIK

 

Vyúčtovanie zahraničného zájazdu - Poľsko 2013
(mládežnícky folklórny súbor Želiezko) /.xls/ 
 
 
2012 | © SZUŠ Vlada Urbana, Starozagorská 10, 040 23 Košice | created, creative-lab.sk
free counters